← Go Back

Medicinsk Hemmalaser - Treatlite Active

Medicinsk hemmalaser kan vara nyckeln till ett liv med mindre smärta och inflammationer. Gör som tusentals andra och stimulera dina smärtsamma leder och muskler. 

Cellerna stimuleras av hemmalasern till att binda mer energi, vilket i sin tur genererar egenskaper som inflammationshämning, förbättrad mikrocirkulation, smärtlindring, sårläkning, antiviral respektive antibakteriell effekt mm.

Behandling med Treatlite Active hemmalaser är både smärtfritt och säkert för både människor och djur. Denna medicinska hemmalaser är mycket effektiv för just smärta, värk och inflammationer. Vanliga symptom som behandlas med Treatlite Active är ledvärk, arthritis, tennisarmbåge och mycket mer. 

I lager
SKU
Treatlite Active - Hemmalaser
4 999,00 kr
Beräknad leveranstid: 2-9 arbetsdagar
  • Fri frakt - När du beställer för mer än 1 599 kr
  • Klarna - Faktura eller delbetalning

Specifikationer:

• Våglängd: 808 nm. 120 mw
• Treatlite Active är en hemmalaser med patentsökt teknologi
• Helsvensk medicinteknisk produkt
• Hemmalaser som är enkel att använda och inga risker vid eventuell felbehandling
• Treatlite active är effektiv och smärtfri behandling för: - smärta och värk - inflammationer och sår - artros - golf och tennisarmbåge - acne, herpes och bältros       
• Inga driftskostnader
• 1 års garanti                                 

Varför behöver jag en hemmalaser?

Treatlite Active är en hemmalaser som ger dig möjligheten att behandla en mängd olika tillstånd, helt smärtfritt, varsomhelst, närsomhelst. Detta inkluderar smärttillstånd och inflammationer i leder, senor och muskulatur, kronisk smärta, artros, golf och tennisarmbåge, löparknä, acne, herpes, virusinfektioner och mycket mer.

• Behandling ger inga biverkningar + är en otroligt säker behandlingsform
• 100% smärtfri behandlingsform
• Påskyndar läkning efter skador + ger snabb och effektiv behandling

Hur fungerar den?

Treatlite Active är en hemmalaser som har en våglängd på 808 nm. Denna vågländ är precis på gränsen mellan synligt rött ljus och infrarött ljus. Laserdioden på Treatlite Active är samma som sitter i terapilasrar för professionellt bruk. Laserdioden har en uteffekt på 120 mW vilket är unikt till detta låga pris.

Treatlite Active fungerar som en turbo på kroppens egna läkningsprocess. Cellerna stimuleras av lasern till att bilda mer energi, vilket i sin tur genererar egenskaper som inflammationshämning, förbättrad mikrocirkulation, smärtlindring, sårläkning, anti-viral resp. anti-bakteriell effekt mm.

 Är den testad och säker att använda?

Tack vare innovativ teknik har strålningen gjorts ofarlig och kan användas utan skyddsglasögon. Treatlite Active är självklart CE certifierad av företaget Intertek/ SEMKO som medicinteknisk produkt. Detta innebär att Treatlite Active har gått igenom ett stort antal tester för att försäkra användarens säkerhet.

Lasern stimulerar endast kroppens egna läkningsprocess, det finns än idag inga kända biverkningar.

 

Flera patientgrupper, som reumatiker och diabetiker, ser de stora fördelarna med en effektiv och samtidigt garanterat biverkningsfri smärtterapi som ett gott komplement till annan sjukvård.

Elitidrottare och motionärer har upptäckt de effektiva behandlingsmöjligheter som Treatlite terapilaser erbjuder. Idrottsskador läker fortare och akut smärta minskar. Tävling och motion kan återupptas på kortare tid.

Användning:

Behandling med terapilaser påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen som bland annat påverkar smärttillstånd.

Laserbehandling sätter igång läkningsprocesser och gör så att kroppen stimuleras till att läka sig själv. Eftersom lasern enbart stimulerar kroppen att själv starta läkningen så finns det idag inga kända biverkningar.

Det har visat sig att laserbehandling har störst effekt på vävnader/organ som har ett allmänt försämrat tillstånd.

Ett sår hos ett friskt barn läker ungefär lika fort med som utan laserbehandling, medan ett svårläkt bensår hos en person med dålig blodcirkulation och med nedsatt immunförsvar kan fås att läka mycket snabbare med hjälp av laserbehandling. Läs den intressanta artikeln

"Laser som läker" från Svenska Laser-Medicinska Sällskapet.


Treatlite Active har en våglängd, som är optimal för läkning och smärtlindring. Laserstrålen tränger ned ett par centimeter i vävnaden och verkar på en omkrets av en femkronas storlek.

Kronisk nackvärk (Whiplash)
Möjligheterna till förbättring gynnas avsevärt om man kan påbörja laserterapibehandling så fort som möjligt. Det finns två naturliga brytpunkter i halsryggen
1) mellan skallbas och övre halsrygg ( Articulatio atlanto-occipitale) dvs. övre nackleden.
2) övergång halsrygg till bröstrygg. Här finns många seninfästningar som oftast är påverkade efter en olycka.
Leta med fingret efter smärtpunkter i de båda brytpunkterna. Placera lasern på smärtpunkten med ett lätt tryck. Behandla med 2 tryck per smärtpunkt dagligen i en vecka. Därefter 2 tryck per smärtpunkt 2 ggr/vecka i minst 6 veckor.

Värk i axlar och skuldror
Led och senor är svullna och värker. Sök triggerpunkterna (ömmande punkter) med fingret. Behandla med 1 tryck per triggerpunkt 2 ggr per dag under en vecka. Därefter 2-3 ggr per vecka under 3 veckor

Akut ryggvärk (lumbago)
Påbörja behandla helst inom 12 timmar. Behandla med 3 tryck med tre cm avstånd längs med båda sidor om ryggraden, totalt 8-10 punkter. Därefter dagligen under 3 dagar, sedan 2 ggr per vecka tills skadan läkt.

Kronisk ryggvärk (lumbago)
Samma som ovan, två ggr/vecka i minst 6 veckor.

Artros
Laserbehandling botar inte artros. Svullnad och smärta kan dock behandlas. Sök triggerpunkter (ömmande punkter) med fingret. Behandla med 2 tryck per triggerpunkt plus något tryck på svullen vävnad dagligen i 3 dagar, därefter 2 ggr per vecka. Vid akut smärta, upprepa daglig behandling. Vid fingerartros ges ett tryck per led på såväl ovansida som undersida varannan dag. När besvären lättar, var tredje dag.

Stukad vrist
Senskada, värk och svullnad. Påbörja behandlingen snarast. Tryck undan blod genom att trycka lasern mot huden. Ge 2 tryck med 3 cm avstånd längs med det skadade området. Upprepa behandlingen 2 ggr per dag i 2 dagar, därefter 1 ggr per dag tills symtomet är borta. Vid risk för svårare skada skall läkare uppsökas.

Golf- och Tennisarmbåge, Löparknä (Epikondylit)
Sök med fingret efter triggerpunkter (ömmande punkter). Senor och vävnad är inflammerade och värker. Behandla med 2 tryck per triggerpunkt 2 ggr per dag i 3 dagar, därefter 2 ggr per vecka tills skadan är läkt. Över själva senfästet (benknölen) ges endast ett tryck. Smärtan kan tillta i början av behandlingen, vilket är normalt i läkningsprocessen. Smärtan upphör innan skadan är läkt. Inget spelande under en vecka efter att smärtan försvunnit.

Idrottsskador
Undersök att inget är brutet. Svullnad och smärta behandlas. Behandling med laser påbörjas snarast efter att skadan uppstått. Behandla med 2 till 4 tryck per punkt, beroende på hur tjock vävnaden är i det skadade området, Fortsätt med 3 cm avstånd längs med det skadade området. Behandla 2 ggr första dagen. Därefter 1 ggr dagligen tills skadan är läkt. Observera att smärtan försvinner innan skadan är läkt.

Acne, Herpes, Bältros
När ett herpesmunsår är på väg känns det pulserande och irriterande. Behandla omedelbart med ett par tryck på den pulserande punkten. Oftast stoppas då den fortsatta utvecklingen av munsåret. Om munsåret redan uppstått, behandla med 2 tryck runt såret 1-2 ggr per dag tills såret är läkt. Behandla inte direkt på såret.

Vid acneinflammation behandla med 3 tryck dagligen runt varje utslag.

Bältros är ett tillstånd, som orsakas av herpesvirus. Behandla med ett tryck var tredje cm utefter spinalnervens utbredningsområde dagligen. Därefter 2-3 ggr per vecka

Käkled TMD (Temporomandibulär dysfunktion)
Temporomandibulär dysfunktion eller TMD är ett samlingsnamn på problem som uppkommer från käkleden eller muskulatur som har samband med ledens funktion.
Symtomen består i huvudvärk, minskad gapningsförmåga, smärtor vid tuggning samt gapning, trötthetskänslor vid tuggning från käkmuskulaturen. Käkledsljud i form av knäppningar eller skrapljud. Upphakningar samt låsningar av käken är vanligt. Placera lasern utvändigt längs den besvärande käken. Behandla med 2 tryck med 3 cm avstånd från käkleden och nedåt 2 ggr per dag under tre dagar. Därefter dagligen en ggr per dag tills besvären försvinner. Kontakta tandläkare om besvären inte försvinner.

Afte
Afte är en inflammation i munnen som uppstår när immunförsvaret av misstag attackerar vävnaden i slemhinnan. Vid Afte får du väl avgränsade, gulvita runda sår på insidan av kinden eller på tungans kanter.
Placera lasern på utsidan av kinden där såret finns på insidan. Behandla med 2 tryck 2 ggr per dag i 3 dagar och därefter 1 tryck om dagen tills besvären försvinner.

Muntorrhet
Sveda i munnen kan bero på att slemhinnan är torr på grund av låg salivproduktion. Kan eventuellt bero på Sjögrens syndrom. Läkare eller tandläkare bör utreda orsaken.
Salivkörtlar finns under örat under käkbenet. Placera lasern på 2 olika punkter på vardera sidan och behandla med 2 tryckningar per punkt 2 ggr om dagen i 3 dagar, därefter 1 ggr per dag

Skador och inflammationer i munslemhinnan (Oral mukosit)
Oral mukosit är en skada samt inflammation av epitel och närmast underliggande vävnad i munnen och svalget. Lågenergilaserbehandling kan stimulera tillväxt av celler i munslemhinnan. Kan används både vid strålbehandling och vid behandling med cytostatika. Eventuellt tillsammans med Aloe Vera- eller Glutaminbehandling. Vid besvär i underkäken placeras Treatlite under hakan. Vid besvär i överkäken placeras Treatlite på utsidan runt överkäken.

Behandla med 2 tryck med 3 cm avstånd från käkleden och nedåt 2 ggr per dag under tre dagar. Därefter dagligen 1 ggr per dag tills besvären försvinner. Kontakta behandlande läkare eller tandläkare om besvären inte försvinner

Mushand (Karpaltunnelsyndrom)
Stickningar och domningar i fingrarna, framför allt på natten. Om besvären känns i tummen, pekfingret, långfingret och eventuellt ringfingret kan det vara karpaltunnelsyndrom. Besvären uppstår ibland efter felaktig användning av datormus.Besvären kan ibland vara tecken på andra sjukdomar, till exempel minskad hormonproduktion från sköldkörteln, varför läkare bör sökas. Laserbehandling minskar inflammationen i vävnaden där medianusnerven passerar och syftar till att förbättra utrymmet i karpaltunneln så att trycket på nerven minskar. Behandla med 2 tryck på såväl insida som utsida av handleden 2 ggr per dag under 3 dagar. Därefter 1 ggr per dag tills symtomet försvinner. Bäst effekt uppnås i tidiga stadier, i sent stadium är kirurgi nödvändigt.

Fibromyalgi (Myofasciellt syndrom)
Myofasciellt syndrom har många likheter med fibromyalgi som är ett mera välkänt begrepp. Myofasciellt syndrom karaktäriseras av värk i muskler och muskelfästen med ömma punkter som utlöser utstrålande smärta vid beröring, så kallade triggerpunkter (ömmande punkter - knutor). Behandla med 2 tryck per triggerpunkt 2 ggr per dag i 3 dagar, därefter 2ggr per vecka tills smärtan minskar. När smärtan återkommer, upprepa behandlingen. Laserbehandling kan inte skada. För flitig användning kan dock minska effekten av behandlingen.

Lymfödem
Lymfödem innebär att en kroppsdel blir svullen när lymfvätska samlas där. Vanligast är att man får lymfödem i en arm eller ett ben. Man kan få lymfödem efter att lymfkörtlar opererats bort eller skadats, till exempel i samband med vissa cancerbehandlingar. Lymfödem kan också vara medfött. Det går inte att bota lymfödem. Den vanligaste behandlingen för lymfödem är så kallad kompression. Det innebär att vävnaderna kring lymfödemet trycks samman med hjälp av så kallade kompressionsstrumpor. Om det inte räcker med kompressionsstrumpor kan man pröva en speciell typ av massage. Fysisk aktivitet och träning, till exempel styrketräning och stavgång förbättrar lymfödem i armen. Laserbehandling av ödem och lymfsystem kan också minska symptomen. Börja med lymfdränaget på halsen. Behandla med 2 tryck på vardera sidan 2 ggr per dag i 3 dagar. Fortsätt 1 ggr per dag tills symptomen minskar. Behandla svullnaden i ödemet med tryckningar med 3 cm avstånd utefter hela svullnaden. Behandla kringliggande lymfkörtlar dagligen med ett par tryckningar på Treatlite. Vid lymfödem i armen, behandla även lymfkörtlar i armhålan, vid lymfödem i benen även lymfkörtlar i ljumsken.

Sårläkning
En typ av sår är orsakade av diabetes. Den orsakas av minskad cirkulation i fötter och ben. Svårläkta sår och känselbortfall kan inträffa. Laserbehandling är en av få behandlingsmöjligheter. Vid känslobortfall behandlas området på fot eller ben dagligen med ett antal tryckningar i området tills känseln blir bättre. Vid sår skall den friska vävnaden runt såret behandlas med 3 cm avstånd mellan tryckningarna. Behandla 2 ggr per dag under 3 dagar, därefter 1 gång dagligen under 1 vecka och sedan 2 ggr per vecka tills såret är läkt. Behandla aldrig i det öppna såret. Det är den behandlade friska vävnaden som skall aktivera läkningsprocessen.
Andra typer av sår behandlas på samma sätt som diabetessår.

Hälseneinflammation (Akillestendinit)
Hälseneinflammation är i regel relaterad till överansträngning och medför smärtor, svullnad och ömhet i anslutning till senan. Överbelastningsskador uppstår framförallt inom motions- och idrottsaktiviteter med mycket löpning och hopp.
Svullnad och smärta behandlas. Behandling med laser påbörjas snarast efter att skadan uppstått. Behandla med 1 tryckning med 3 cm avstånd längs med det skadade området 2 ggr första dagen. Därefter 1 ggr dagligen tills skadan är läkt. Observera att smärtan försvinner innan skadan är läkt.

Bihåleinflammation (akut rinosinuit)
Orsaken är att ett eller flera av de luftfyllda hålrummen, bihålorna, som finns i ansiktet och mynnar i näshålan blir inflammerade. Normalt kan luft, vätska och slem passera fritt till och från bihålorna men vid t ex en förkylning blockeras passagen på grund av att slemhinnorna i näsan sväller. Det kan göra att slem och bakterier fångas i bihålan och att en inflammation uppstår. En annan orsak kan vara en obehandlad tandinfektion som kan ge en inflammation i en bihåla i överkäken. Smärta och inflammation behandlas. Tryck lasern mot näsvingen eller pannloben där smärtan upplevs. Behandla med 3-4 tryck per punkt dagligen under 3 dagar. Fortsätt var annan dag tills smärtan upphör. Vanlig behandlingstid är en vecka.

Insektsbett, Brännässlor, Brännmanet
Besvär som kan uppstå när du har blivit biten av insekter eller stungen av nässlor eller manet. Besvären är att huden får en rodnad på det angripna stället och att det kliar. Detta är en form av inflammation. Det är viktigt att du är uppmärksam på om och när besvären från insektsbettet går över för om besvären tilltar istället för avtar ska du ta kontakt med en läkare. Har du blivit biten av en fästing och får en stor röd ring på huden, då kan du ha blivit smittad av borrelia. Risk finns också för TBE, för vilket det finns vaccin. Borrelia och TBE kan ge allvarliga biverkningar, varför alltid läkare skall kontaktas vid misstanke. Placera lasern mot svullnaden. Behandla med 1-2 tryck snarast. Smärtan och klådan försvinner ofta efter några minuter. Fortsätt behandling 2 ggr dagligen tills besvären försvinner. Vid konstaterad Borrelia rekommenderas laserbehandling tillsammans med föreskrivet läkemedel. Laserbehandling verkar antiinflammatorisk, smärtstillande och stimulerande på vävnadsläkning. Behandla med 1 tryck var annan cm runt den röda ringen dagligen tills rodnaden försvinner.

Afte
2-3 T, behandla om möjligt 2-3 dagar i rad. Några mm avstånd

Alveolit
2-3 T rakt ner i alveolen, i kombination med konventionell behandling

Dislocerade incisiver
1T över apex, 1 T över centrala roten

Exkavering av mjölktänder
2 T före ingreppet, reducerar behov av anestesi

Extraktion
1 T buckalt, ett lingualt/palatinaLT, ett över alveolen

Gingivt
1 T per approximalrum efter depuration

Herpes simplex
1 T vid initialstadiet (prodromalstadiet), 2 T vid konstaterad blåsa. Vid multipla blåsor kan 1 T per blåsa räcka

Hösvuva
2 T vid vardera näsroten innan behandlingen. Ger kortvarig förbättring av andningen genom näsan

Implantat
1 T på fyra ställen runt den nyinstallerade fixturen, 1 T över suturen

Kariologi
1 T över kaviteten innan fyllningen appliceras

Kron- och bro
1 T över den vitala pelaren innan provisoriet sätts dit, inte i kontakt. Upprepas innan cementeringen

Kväljningar
1 T över akupunkturpunkten P6 på handleden

Känsliga tandhalsar
I kombination med traditionell terapi: 1 T på unga tänder, 2 T på äldre sklerotiska tänder

Mukosit
Som konsekvens av kemo- eller strålterapi: Bäst att förebyggande laserbehandla tunga och kind då kemo/strålbehandlingen inleds, 1 T över ca 6-8 punkter. När såren debuterar: 1 T på litet avstånd på var cm2 såryta

Muntorrhet

1 T över vardera parotis, sublingualis (intraoralt) och submandibularis (extraoralt). Ger snabb stimulation, men för att ge långvarig effekt behöver behandlingen upprepas en gång per vecka i 5-6 sessioner

Munvinkelragader

Som komplement till konventionell terapi. 1 T per munvinkel på litet avstånd

Ortodonti
2 T över varje belastad rot direkt efter insättande av drag. Reducerar efterföljande smärta

Parestesi av n. alveolaris inferior
2 T utmed nervens projektion, minst fem punkter, minimum fem behandlingar vid konstaterad parestesi. Utförs direkt efter kirurgi vid misstänkt påverkan på nerven

Parodontit
2 T per approximalrum i höjd med benkanten, efter scaling

Perikoronit
1 T buckalt, lingualt och koronalt i kombination med konventionell terapi. Används inte vid risk för sänkning av infektionen

Tandblekning
1T per tand efter blekning för att motverka postoperativa ilningar

TMD
1 T över käkleden, om denna är involverad. 2 T per punkt på tuggmusklernas fästen, minst två punkter per fäste. Vid palpation ska ömheten vara reducerad men behöver inte vara helt borta

Sinuit
5 J över bihålans palatinala projektion, 2 T buckalt och 1T över näsroten på den involverade sidan. Ger tillfällig lindring under besöket

Ödem
1 T över var cm2 av det ödematösa området.

Överinstrumentering vid endodonti
2-3 T över apex beroende på rotspetsens läge

Överkappning
1 T över den blottade pulpan

Write Your Own Review
Du recenserar:Medicinsk Hemmalaser - Treatlite Active
Ditt Betyg
Newsletter